Make your own AfricaMuseum and win a year’s season ticket
Rosary from a child
Gekozen door Jennifer Vrielinck
Rozenkrans van een kind
Rozenkrans van een kind
More Info

2 others chose this object.

Begin 1900 werd het eerste Belgische blanke kind in Kongo geboren uit mijn eigen overgrootouders. Ik heb een foto van dat kind met een iets ouder meisje naast (duidelijk een kind van gemengde ouders) voor hun huis in Kongo en een gelijkende rozenkrans om beider hals.
In mijn eigen kleine Kongo-museum heb ik verschillende voorwerpen die ik ook in het Africa museum zie, medailles, foto's, de Leopold-ster, boeken uit die periode, Afrikaanse voorwerpen en ook enkele schilderijen van originele stukken die de pioniers meebrachten en die naar het Africa museum gegaan zijn lang geleden en er misschien nog zijn. Deze rozenkrans ontroert me in het bijzonder omdat het symbool is voor de onschuld en naïviteit van de eerste pioniers én vooral hun kinderen (van welk kleur ook) die daar geboren zijn. Alle andere voorwerpen dragen politiek, macht en onderdrukking of afscheiding met zich maar die kleine rozenkrans is gegeven door iemand die het kind/de kinderen bescherming wou bieden en het werd gedragen door de onschuld zelve. Over de separatie van kleur/ras heen. En dit samen met de foto is voor mij de 'hoop' dat er over de grenzen van rassen en nationaliteiten wel gelijkheid kan zijn. Zichtbaar in de liefde en bezorgdheid voor en over deze kinderen.

— Jennifer Vrielinck